TEHNIČKA ZAŠTITA

Prema Zakonu o privatnoj zaštiti definicija tehničke zaštite glasi:

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a provodi se tehničkim sredstvima i napravama te sustavima tehničke zaštite kojima je osnovna namjena sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenim osobama ili imovini kao što su:

  • protuprovalno djelovanje
  • protuprepadno djelovanje
  • protusabotažno djelovanje

Jednostavnije rečeno, tehnička zaštita su alarmni sustavi, sustavi video nadzora, sustavi kontrole pristupa i mnogi drugi sustavi zaštite.

Sustav video nadzora omogućuju praćenje i snimanje svih događaja Vašeg poslovnog ili stambenog prostora, a sve se slike pohranjuju digitalno u centralni uređaj videonadzornog sustava (snimač). Smještaj kamera unutar poslovnog prostora djeluje dvojako: preventivno – jer samim postojanjem značajno utječe na smanjenje provalnih pokušaja, te represivno – jer u slučaju počinjenja kaznenog djela postoji video zapis kao dokazni materijal.

Spajanjem video sustava sa zaštitarskim video-dojavnim centrom, postiže se najučinkovitija zaštita objekta. Ukoliko dođe do neželjnog događaja na štićenoj lokaciji alarm se javlja u nadzornom centru i zaštitar vidi u živo video s lokacije. U tom slučaju operater procjenjuje radi li se o lažnom alarmu ili stvarnom pokušaju provale, otuđenja ili sl. U slučaju stvarnog alarma, operater šalje interventnu ekipu zaštitara na lokaciju, te obavještava Policiju. Ako je video nadzor opremljen zvučnikom, zaštitar ima mogućnost glasovno upozoriti počinitelja da je snimljen i da je ophodanja/policija na putu, čak i prije nego je počinjeno samo nedjelo.

Sustavi video nadzora i tehničke zaštite mogu biti jednostavni, npr senzori pokreta unutar objekta i magnetni kontakti na prozorima/vratima, sa dojavom na vaš telefon, a mogu biti i vrlo kompleksni. Kompleksni sustavi podrazumijevaju integracije različitih sustava (protuprovala, vatrodojava, kontrola pristupa, video-nadzor i sl.) u jedinstveno sigurnosno rješenje.